دنتالین – نوجوانان

پادرانت
دسته: نوجوانان

نوجوانانی که دندانهای کمتر ترمیم شده داشته باشند در بزرگسالی علاوه بر سلامت دهان و دندان مناسب‌تر، سلامت فکی بهتری هم دارند. از دست رفتن دندان در این دوره برابر با تضعیف استخوانهای فک بالا و پایین و شاید تحلیل شدید استخوان باشد. مهم است در این دوران سلامت مناسبی داشته باشید!

با این ۳ اصل، لبخند زیباتری داشته باشید!

در این دوره بسیار مهم است که از سلامت دندانهایتان به خوبی حفاطت کنید. نکات زبر را استفاده کنید تا دندانهای زیبا و سالمی داشته باشید. مسواک زدن و تمیز کردن دندانها می‌خواهید از پوسیدگی…